Regisztrációmmal, vásárlásommal hozzájárulok adataimnak az ÖkoEffekt általi kezeléséhez, mely üzleti kapcsolattartásunk célját szolgálja.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az Általános Adatvédelmi Rendelet (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete, a továbbiakban: GDPR) előírásainak megfelelően az Pro Primo 2000 Bt. az alábbi tájékoztatást nyújtja a cég által üzemeltetett okoeffekt.hu webáruházzal (továbbiakban: Webáruház) kapcsolatosan folytatott adatkezelésről.

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a tájékoztatót annak érdekében, hogy megismerje hogyan kezeljük adatait.

 

Az Érintett a Webáruház használatával akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy a Webáruházban nem regisztrálhat, nem vásárolhat, hírlevélre nem iratkozhat fel, tekintettel arra, hogy GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az Érintett szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak. A megadott adatok valóságáért az Érintett tartozik felelősséggel.

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy a Webáruház funkciói, a megrendelések nyilvántartása és teljesítése csak abban az esetben lehetséges, ha az Érintett az adatait az Adatkezelő részére megadja, és az adatkezeléshez hozzájárul.

1. Adatkezelő neve és elérhetősége

Pro Primo 2000 Bt.
Székhely: 3358 Erdőtelek Szent István utca 54.
Cégjegyzékszám: 10-06-023882

adószám: 20658306210

telefon: (06-20) 253 1706
E-mail: okoeffekt@gmail.com

(továbbiakban: Adatkezelő)

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat az Adatkezelőnél az Adatkezelő munkavállalói ismerhetik meg a 2. pontban meghatározott adatkezelési cél eléréséhez szükséges mértékben.

2. Az adatkezelés jogalapja, célja, időtartama, kezelt adatok köre

          2.1       Az Adatkezelő a személyes adatokat az alábbi jogalapon, célokból és időtartamig kezeli:

Adatkezelés fajtája Adatkezelés jogalapja Kezelt adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama
Regisztrált felhasználóra vonatkozó adatkezelés Az        Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk

(1) bek. a) pont)

•   Név

•   Lakcím

•   E-mail cím

•   Telefonszám (nem kötelező)

•   Születési dátum

•       Felhasználói       fiók kezelése

•       Rendelési adatok és számlák

megtekintési lehetőségének biztosítása

•       Kedvencek

kezelése

Az               Érintett

adattörlésre vonatkozó kérelméig

Regisztrált felhasználóra vásárlás             esetén vonatkozó adatkezelés A          szerződés

teljesítéséhez

szükséges

(GDPR 6. cikk

(1) bek. b) pont)

•   Név

•   Lakcím

•   E-mail cím

•   Telefonszám (nem kötelező)

•       Rendelések

teljesítése

•       Rendelési

visszaigazolás

küldése

•       Rendelés

teljesítésével kapcsolatos

kommunikáció

A rendelés teljesítését követő 5 évig (Ptk. szerinti elévülési határidőig)
Számlázási adatok kezelése Az Adatkezelőre vonatkozó             jogi kötelezettség

teljesítése

(GDPR 6. cikk

(1) bek. c) pont)

•  Név

•  Lakcím

Áruk és szolgáltatások ellenértékének számlázása Számviteli törvényben meghatározott határidőig, tehát 8 évig
Hírlevél,

katalógus,      SMS

reklámajánlat küldés

Az        Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk

(1) bek. a) pont)

•  Név

•  E-mail cím

•  Telefoszám

(csak a választott módnak megfelelő adatot kezljük)

Reklámajánlatok küldése elektronikus úton Az Érintett adattörlésre vonatkozó kérelméig
Adatkezelés fajtája Adatkezelés jogalapja Kezelt adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama
         
Online kapcsolatfelvétel az érintett által Az        Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk

(1) bek. a) pont)

•  E-mail cím

•  Név (nem kötelező)

•  Lakcím (nem kötelező)

•  Vevőszám (nem

kötelező)

Az Érintett weboldalon feltett kérdésének megválaszolása az ügyfélszolgálat által Az Érintett adattörlésre vonatkozó kérelméig
Telefonos megkeresések rögzítése (Érintett általi

kapcsolatfelvétel)

Az            Érintett

hozzájárulása (GDPR 6. cikk

(1) bek. a) pont)

Hangfelvétel • Rendelések adatainak felvétele • Fogyasztói panaszok felvétele A rendelés teljesítését követő 5 évig (Ptk. szerinti elévülési határidőig)
Termékek értékelése        a

weboldalon

Az        Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk

(1) bek. a) pont)

Keresztnév vagy    becenév

(nem kötelező)

A termékekre leadott értékelések megjelenítése a weboldalon Az Érintett adattörlésre vonatkozó kérelméig
Készlethiányos termékről értesítőt kérő érdeklődők Az        Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk

(1) bek. a) pont)

E-mail cím Az érdeklődő értesítése kérésére, ha az éppen készleten nem lévő termék ismételten

elérhető

Az értesítés kiküldését követő 30 napig

A kötelezően megadandó adatok hiányában az Adatkezelő nem tudja az Érintett által igénybe venni kívánt szolgáltatást nyújtani, tehát nem tudja például a felhasználói fiókot létrehozni és kezelni, vagy a rendelést teljesíteni.

Reklámküldemények és ajánlatok küldése céljából az Adatkezelő kizárólag az Érintett külön erre irányuló kifejezett hozzájárulása esetén kezeli az adatokat a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően. Az Érintett a hírlevélben található link alkalmazásával, vagy az Adatkezelő 1. pontban rögzített elérhetőségein bármikor megtilthatja, hogy részére az Adatkezelő a továbbiakban reklámküldeményt küldjön.

Az Érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja az Adatkezelő 1. pontban meghatározott elérhetőségei bármelyikén.

A linken található formanyomtatvány kitöltésével igényelheti a Pro Primo 2000 Bt.-től, hogy postai úton elküldje az Önről tárolt adatokat.

2.2 Log fájlok

Weboldalakhoz/applikációkhoz való hozzáférés esetén az Ön végberendezésének internetes böngészője információkat küld a weboldalunk/applikációnk szerverének, melyek ideiglenes naplófájlokban, ún. log fájlokban kerülnek tárolásra. Az ennek során mentett adatrekordok, amelyek az automatikus törlésig tárolódnak, a következő adatokat tartalmazzák: Lehívás dátuma és időpontja, a megtekintett oldal neve, a lehívó eszköz IP-címe, hivatkozó URL (származási URL, melyről a weboldalainkra látogatott), a közvetített adatmennyiség, betöltési idő, a használt böngésző termék- és verzióadatai, valamint a hozzáférést biztosító szolgáltatójának a neve.

Az IP-cím kezelésének és feldolgozásának jogalapja a GDPR 6. cikk (1). bekezdés f) pontja. Jogos érdekünk

  • a kapcsolat zökkenőmentes létrehozásának és
  • weboldalunk/applikációnk kényelmes használatának biztosításából, • valamint a rendszerbiztonság és -stabilitás értékeléséből következik.

Az Ön személyazonosságára vonatkozó közvetlen következtetés az információk alapján nem lehetséges, és ezt nem is alkalmazzuk.

Az adatokat tároljuk és a fent említett célok elérését követően automatikusan töröljük. A törlési határidőket a szükségszerűség határozza meg.

 2.3 Földrajzi hely meghatározás

Ha Ön a böngészőben vagy az operációs rendszerben, ill. az adott eszközön egyéb beállításaiban engedélyezte az ún. földrajzi hely meghatározását, ezt a funkciót arra használjuk, hogy az aktuális tartózkodási helyéhez kapcsolódó, egyedi szolgáltatásokat (pl.: a legközelebbi fiók helyét) kínálhassunk Önnek. Ezeket a tartózkodási helyre vonatkozó feldolgozott adatokat kizárólag ehhez a funkcióhoz kezeljük. Ha abbahagyja a használatot, az adatok törlésre kerülnek.

3. Adatfeldolgozók

Adatkezelő az adatokat a rendelések nyilvántartása, a szerződések teljesítése, a weboldal üzemeltetése, reklámajánlatok küldése, valamint a számviteli törvény előírásainak betartása céljából továbbíthatja az alábbi adatfeldolgozók részére.

Az Adatfeldolgozók az adatkezelést az Adatkezelő utasításai szerint végzik, az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhetnek, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint kötelesek tárolni, megőrizni és törölni. Az adatfeldolgozás során az adatokat az adatfeldolgozók munkavállalói ismerhetik meg.

Adatfeldolgozó neve Adatfeldolgozó címe Adatfeldolgozási tevékenység Feldolgozással érintett adatok
The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE

Suite 5000

Atlanta, GA 30308 USA

Hírlevélküldő alkalmazás üzemeltetése Csak    hírlevélre feliratkozottak esetén név, E-mail cím
Adatfeldolgozó neve Adatfeldolgozó címe Adatfeldolgozási tevékenység Feldolgozással érintett adatok
DotRoll Kft. 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5., Magyarország Webhoszting tevékenység Név, cím, telefonszám, E-mail cím, születési datum, IP cím
GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. 2351 Alsónémedi
GLS Európa u. 2.Magyarország
Futárszolgálati (csomagpostai) tevékenység. név, cím, telefonszám (opcionális).
Pro Primo 2000 Bt 3358 Erdőtelek, Szent István utca 54, Magyarország Készletnyilvántartás és logisztika:

csomagadatok feldolgozása

Csak vásárlás és készletértesítés esetén: név, cím, telefonszám, vevőkód
Google 1600 Amphitheatre

Parkway

Mountain View, CA

94043

USA

Analytics és

Remarketing hanszálata

IP cím

4. Adattovábbítás

Az Adatkezelő az adatokat harmadik személynek nem továbbítja.

6. A Webáruház használatával és működésével kapcsolatos technikai jellegű adatkezelés

 

6.1 Sütik (cookie)

A Webáruház látogatása során a Vevő számítógépére kerülnek elmentésre szövegformátumú fájlok (továbbiakban: sütik). Az Adatkezelő főként az ún. session cookies sütiket használja, melyek a böngésző bezárásakor azonnal törlődnek. Ezek segítségével lehet megjeleníteni például a kosár tartalmát bármilyen oldal nézegetése közben, itt olvashatja el a Vevő, mennyi árut tett eddig kosarába és mi ezek aktuális együttes ára. Ezek a szövegformátumú fájlok személyes adatokat nem tartalmaznak. Ezenkívül az Adatkezelő használ olyak sütiket is, ún. permanent cookies-t, melyek több látogatás során használatosak. Ezek a sütik is kizárólag a Vevő IP címét tartalmazzák. Főleg ezek a sütik biztosítják azt, hogy az Adatkezelő Webáruházának ajánlata barátságosabb, hatékonyabb és biztonságosabb legyen. Ezeknek a fájloknak köszönhetően lehetséges például, hogy a honlapon megjelenjenek azok az információk, melyek a Vevő érdeklődésének felelnek meg. A sütik használatának célja az, hogy az ajánlat a lehető legjobban alkalmazkodjon a Vevő igényeihez és a böngészés a lehető legkényelmesebb legyen. A Vevő személyének azonosítása ezen sütikkel nem lehetséges.

Természetesen a böngésző beállítható úgy is, hogy több látogatás alatt használt sütiket a merevlemezre ne mentse el, azonban csak a sütik használatával használhatja ki és élvezheti teljes mértékben a Vevő a Webáruház egyes funkcióit. Például, ha árut helyez a kosárba, a szerver elolvassa a süti kódját és ezzel megjegyzi, hogy az áru a Vevő kosarába tartozik. Ha a Vevő a Webáruház után más honlapokat látogat meg és utána visszatér a vásárláshoz, a kosarában benne marad mindaz, amit korábban beletett. Ez a szolgáltatás csak a sütik használatának engedélyezésével lehetséges. Ezért Adatkezelő javasolja, hogy a sütiket a Vevő hagyja bekapcsolva.

A sütik megtekintése és törlése általában a webböngésző beállítások funkcióját választva bármikor lehetséges, erről további információt a webböngésző “Súgó” menüjéből kaphat.

A Webáruház használatával az Érintett hozzájárul a sütik rögzítéséhez, tárolásához és feldolgozásához a jelen pontban meghatározott módon és célokra.

A Webáruház a következő sütiket használja:

Süti neve Célja Mennyi ideig tárolja az adatot?
lastSeen A vevő által korábban megtekintett termékek 14 nap
num_of_items_per_page Információ arról, hogy egy oldalon hány termék jelent meg 1 hónap
CAB Információ arról, hogy a vevő korábban vásárolte 12 hónap
Süti neve Célja Mennyi ideig tárolja az adatot?
remm Vevői fiók információ annak érdekében, hogy automatikusan be tudjon jelentkezni a fiókjába 14 nap
et_last_campaign Információ arról, hogy a vevő melyik marketing csatornáról érkezett a webáruházba (statisztikai cél) 12 hónap
cookieBoxCookie Információ arról, hogy a vevő elfogadta-e a süti figyelmeztetést 1000 nap
topBenefits Információ arról, hogy a vevő bezárta-e a blokkot Böngésző bezárásáig
cookieLoginUsername Vevő E-mail címének tárolása belépéshez Böngésző bezárásáig
nwlPopupWindow Információ arról, hogy a hírlevél felugró ablak megjelent Böngésző bezárásáig
homepageLayer Kiegészítő süti ahhoz, hogy meg lehessen állapítani, hogy a hírlevél felugró ablak megjeleníthető-e 1000 nap
SocialOptOut Facebook plugin tiltása 1000 nap
PHPSESSID Munkamenet azonosító a weboldali alkalmazások autentikációjához processes. Böngésző bezárásáig
TRADEDOUBLER Lyoness 24 hónap

Az Érintett böngészője beállításával letilthatja a sütik használatát, azonban ebben az esetben nem tudja kihasználni a Webáruház összes funkcióját.

A sütik letiltását az egyes webböngészőkben az alábbi módokon tudja megtenni:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en

Firefox:

https://support.mozilla.org/enUS/kb/cookiesinformationwebsitesstoreonyourcomputer?redirectlocale=enUS&redirectslug=Cookies

Safari:

https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US

6.2 Google Analytics

A Webáruház alkalmazza a Google Analytics 360-at, a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatását. A Google Analytics ugyancsak sütik használatával működik, olyan szövegfájlokkal, amelyek az Érintett számítógépén tárolódnak és lehetővé teszik a Webáruház használatának elemzését. A sütik által létrehozott, a Webáruház látogatója által történő használatát rögzítő információk rendszerint a Google szerverére kerülnek át az USA-ba, és ott is tárolódnak. Azonban az érintett IP-címe előzőleg rövidített formában kerül át, amennyiben az az Európai Unió tagállamában található, vagy más olyan államéban, amely az Európai Gazdasági Régióról szóló Egyezmény aláírója. Csak különleges esetekben kerül át a teljes IP-cím az USAbeli Google szerverre, és kerül sor ott a rövidítésre. A Google ezt az információt arra használja, hogy kiértékelje a Webáruház Érintett által történő használatát, hogy az oldalaktivitásról jelentéseket állítson elő, és további szolgáltatásokat nyújtson a Webáruház működtetőjének a weboldalhasználatával kapcsolatban. A Google Analytics keretén belül az Érintett böngészőjéről átküldött IP-címet nem kombinálják más Googleadatokkal.  A sütik tárolását az Érintett megakadályozhatja böngészőjének megfelelő beállításával. Továbbá, a süti által készített, az Érintett weboldal használatát rögzítő adatok (pl. IP-cím) Google-hoz történő továbbítását és feldolgozását is megakadályozhatja, ha letölti és installálja a böngésző segédprogramot (plugin) a következő linkről: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

A Google által az Analytics szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelésről bővebben itt tájékozódhat: www.google.com/analytics

A “Hogyan használja fel a Google az adatokat, amikor Ön egy partnerünk oldalát vagy alkalmazását használja” című dokumentum az alábbi hivatkozáson érhető el: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/

 

6.3 Google AdWords remarketing

A Webáruházban tett látogatások során egy vagy több sütit küld a weboldal a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen sütik a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a sütiket csak egyes aloldalak látogatása esetén küldi el a weboldal a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem. A Google, ezen sütik segítségével tárolja, ha az Érintett korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók – közöttük a Google – partnereinek internetes webhelyein. A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Ez azt is jelezheti a felhasználók számára, hogy a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók sütijeit is letilthatják): www.google.com/ads/preferences/

A Google soha nem kapcsolja össze az Érintett IP címét a Google által tárolt egyéb adataival. Az Érintett IP címe anoním módon kerül tárolásra, így személyes adataival nem összekapcsolható.

 

6.4 Retargeting technológiák

A Webáruház a retargeting technológiát használ. Ez lehetővé teszi az Adatkezelő számára, hogy reklámokkal célzottan megszólítson minden olyan internetfelhasználót, aki már érdeklődött a Werbáurházban termékei iránt. Tanulmányokból ismert, hogy a személyre szabott, érdeklődésen alapuló reklám az internetfelhasználó számára sokkal érdekesebb, mint az a reklám, amely nem rendelkezik ilyen személyes vonatkozással. A reklámeszközök beillesztése retargeting esetén süti alapú, a korábbi felhasználói viselkedés elemzése alapján történik. Természetesen itt nem tárolnak személyes adatokat, és a retargeting technológia alkalmazása éppúgy az érvényes adatvédelmi jogszabályok figyelembevételével történik.

6.5 Facebook Custom Audience (Facebook pixel – egyedi közönség)

Ez a Facebook által rendelkezésre bocsátott eszköz lehetővé teszi az Adatkezelő számára, hogy ún. sütik (cookie) és webjelzők (web beacon) és hasonló technológiák alkalmazásával felmérje és gyűjtse felhasználói adatait, és ily módon hatékonyabbá tegye a Facebook-on folytatott reklámtevékenységét, például azáltal, hogy bizonyos bejegyzéseket csak a Webáruház látogatói számára tesz elérhetővé. Az ezzel a funkcióval rögzített adatok kizárólag titkosítva kerülnek a Facebook felé továbbításra. Az egyes felhasználók Facebook-on elérhető személyes adatai számunkra nem hozzáférhetők. Ezzel a webes funkcióval kapcsolatos további információkat a Facebook adatvédelmi nyilatkozatában talál: https://www.facebook.com/about/privacy/

A Facebook custom audience funkcióval történő adatrögzítést kikapcsolhatja itt: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/  

Az Adatkezelő felhívja az Érintett figyelmét, hogy Itt letilthatja a közösségi pluginek megjelenítését. Ilyenkor egy süti kerül beállításra, amely megakadályozza az adatok továbbítását a Facebook felé, kivéve, ha az Érintett böngészőjében ezt a sütit célzottan vagy „Az összes cookie törlése” funkció segítségével törli. A letiltás bármikor megismételhető.

6.7 Közösségi média pluginok

Vállalatunk ismertségének fokozása érdekében a GDPR 6. cikk (1). bekezdés f) pontja alapján weboldalunkon megtalálhatók a Facebook, Google+ és Twitter közösségi hálók pluginjai. Az e mögött rejlő reklámcél a GDPR értelmében jogos érdeknek tekintendő. Az adatvédelmi előírások szerinti működéséért való felelősséget az adott szolgáltatónak kell biztosítania.

Az adatgyűjtés céljáról és terjedelmére, az adatok adott szolgáltató által történő további kezelésére és használatára, valamint az Ön erre vonatkozó jogaira és a magánéletének védelmét szolgáló beállításokra vonatkozó információ a szolgáltató érvényes adatvédelmi nyilatkozatában található, melyeket az alábbiakban belinkelünk.

A közösségi hálók oldalain történő korábbi kijelentkezéssel és a telepített sütik törlésével megakadályozhatja, hogy a közösségi hálók hozzárendeljék a látogatása során Önről összegyűjtött információkat az adott közösségi hálón lévő felhasználói fiókjához. Ha Ön nem szeretné, hogy a közösségi hálók közvetlenül hozzárendeljék az Ön profiljához a weboldalunkon keresztül összegyűjtött adatokat, ki kell jelentkeznie weboldalunk látogatása előtt a megfelelő közösségi hálókból. A pluginok betöltését maximálisan megakadályozhatja böngészőjének bővítményei segítségével is, pl. a ScriptBlocker „NoScript” használatával, lásd: http://noscript.net.

6.8 Facebook, Google+ és YouTube

Ezen a weboldalon a Facebook és a Google (Google+ és YouTube) közösségi pluginjait használjuk. Ezek a

Facebook és a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”)) amerikai vállalatok ajánlatai.

Ha egy ilyen plugint tartalmazó weboldalra látogat, böngészője kapcsolódik a Facebookhoz, ill. a Google-hoz, és a tartalmak betöltődnek ezekről az oldalakról. Az ezen weboldalon tett látogatását a Facebook és a Google adott esetben követheti, még akkor is, ha Ön a közösségi plugin funkciót nem használja aktívan. Ha rendelkezik Facebook vagy Google fiókkal, használhat ilyen közösségi pluginokat, és így információkat oszthat meg barátaival. Az Pro Primo 2000 Bt.-nek nincs befolyása a pluginok tartalmára és az információk továbbítására. A Facebook és a Google weboldalain részletes információk érhetők el az Ön adatainak terjedelméről, típusáról, céljáról és további feldolgozásáról. Az Ön jogairól és magánéletének védelméről szóló további információ itt található.

A Facebook adatvédelmi nyilatkozata: https://www.facebook.com/about/privacy. A Google adatvédelmi nyilatkozata: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy.

6.9 Instagram

Ezen a weboldalon továbbá az Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA („Instagram”) közösségi háló pluginjait is használjuk. Az Instagram plugint az oldalunkon található „Instagram” gomb jelzi. Ha az Instagram fiókjába bejelentkezve rákattint az „Instagram” gombra, oldalaink tartalmát belinkelheti az Instagram profiljához. Így az Instagram az oldalainkon tett látogatást hozzárendelheti az Ön felhasználófiókjához. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy nem rendelkezünk információval a továbbított adatok tartalmáról, valamint azok Instagram általi használatáról. További információ az Instagram adatvédelmi nyilatkozatában található: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

7. Az Érintett jogai, jogorvoslati lehetőségek

Hozzáférés joga: az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arról, hogy személyes adatai kezelése az Adatkezelőnél folyamatban van-e. Az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt személyes adataihoz hozzáférni.  Az Érintett jogosult továbbá hozzáférni azokhoz az információkhoz is, melyeket jelen tájékoztató tartalmaz.

Helyesbítéshez való jog: az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, vagy a hiányos személyes adatok kiegészítését kérje.

Törléshez (“elfeledtetéshez”) való jog: az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Törlési kérelem esetén az Adatkezelő megvizsgálja, hogy az adatkezelésnek mi a pontos jogalapja (van-e a hozzájáruláson kívül más jogalapja), és ha a törlés feltételei fennállnak törli az adatokat. Törlés esetében az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy mindazok töröljék az adatokat, akikhez az adat az Adatkezelőn keresztül eljutott.

Korlátozáshoz való jog: az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelés korlátozását kérje, ha vitatja az adatkezelés pontosságát, jogellenes adatkezelés esetén az adatok törlését ellenzi, az Adatkezelőnek már nincs szüksége az adatra de az Érintett igényli azokat jogérvényesítés céljából, vagy az Érintett a tiltakozási jogával élt az adatkezelés ellen. A korlátozás feloldásáról az Adatkezelő az Érintettet előzetesen tájékoztatja. Az Adatkezelő tájákoztatja valamennyi címzetett a korlátozásról, akivel a személyes adatot közölték.

Adathordozhatósághoz való jog: az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ezeket másik Adatkezelőnek továbbítsa (vagy továbbíttassa az adatekezlővel ha ez technikailag megvalósítható). Ez a jog abban az esetben illeti meg az Érintetette, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Tiltakozáshoz való jog: az Érintett jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon az adatkezlés ellen, ha az közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, vagy ha az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke (ideértve a profilalkotást is).

Az Adatkezelő direkt marketing (reklámajánlatok küldése) és profilalkotási tevékenységével kapcsolatban az Érintett bármikor tiltakozhat

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt (indokolatlan késedelem nélkül), legfeljebb azonban 30 napon belül az Érintett erre irányuló kérelmére írásban megadja a kért tájékoztatást, illetve a hozzájárulás visszavonása esetén törli az adatokat. Az Adatkezelő helyesbítés, törlés esetén minden olyan címzettet tájékoztat, akivel az adatot közölték. Ha az Adatkezelő az Érintett kérésének nem tud eleget tenni, erről az Érintettet 30 napon belül tájékoztatja.

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy az adatok kezeléséhez történő hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az Érintett adatkezeléshez kapcsolódó jogait az Adatkezelő 1. pontban meghatározott elérhetőségein gyakorolhatja.

Az Érintett jogorvoslati igénye esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125

Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., www.naih.hu, telefon: (06 1) 3911400, fax: (06 1) 391-1410, ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy választása szerint az Adatkezelő székhelye, az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat.

8. Adatbiztonság

Adatkezelő az adatkezelést akként végzi, hogy annak során biztosítsa az Érintettek magánszférájának védelmét. Adatkezelő az adatokat a technológia állásának leginkább megfelelő információtechnológiai megoldásokkal védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Érintett által a regisztráció során létrehozandó felhasználói fiók az Érintett által megadott jelszóval védett.