ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(Utolsó módosítás: 2020. május 12.)

 Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) érvényesek az Pro Primo 2000 Bt.

(továbbiakban: ÖKOEFFEKT) által üzemeltetett okoeffekt.hu weboldalon (továbbiakban: Webáruház) keresztül a vásárló (továbbiakban: Vevő) által történő regisztráció vagy bármely megrendelés esetén. 

 

Az ÖKOEFFEKT adatai:

Név: Pro Primo 2000 Bt.

Székhely: Magyarország, 3358 Erdőtelek, Szent István utca. 54.

Telefon: +36 20 253 1706

E-mail: okoeffekt@gmail.com

Cégjegyzékszám/bíróság: 10-06-023882   

Adószám: 20658306-2-10

Tárhelyszolgáltató neve, székhelye, e-mail címe: DotRoll Kft., 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5., Magyarország, support@dotroll.com)

 

 1. Regisztráció

A Vevő a regisztráció során a ÖKOEFFEKT által kért valamennyi adatot hiánytalanul megadja. A regisztráció során a Webáruház figyelmeztető üzenetben tájékoztatja a Vevőt, ha adatait hiányosan adta meg, és a sikeres regisztrációhoz helyesbítés szükséges. A ÖKOEFFEKT-t a regisztráció vagy megrendelés során a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető bármely problémáért, késedelemért, hibáért felelősség nem terheli. Regisztrálni lehetséges a megrendelési folyamat során, vagy a vásárlást megelőzően a Webáruház felső fejléc sorában található “Regisztráció” menüpontot választva az adatlap kitöltésével. A regisztrációval a Vevő az ÁSZF-ben és az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat elfogadja, az Adatvédelmi Tájékoztatóban részletezett adatkezelésekhez hozzájárul.

 

2.    Csere- és visszavásárlási lehetőség, elállási jog

 Az ÖKOEFFEKT-től nyugodtan rendelhet! Cégünk minden termékére visszavásárlási lehetőséget biztosít az alábbiak szerint:

Elállási jog

Amennyiben a ÖKOEFFEKT által küldött termék nem nyerné el a Vevő tetszését vagy bármely más okból így dönt, a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a Vevőnek a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül joga van indokolás nélkül elállni vásárlási szándékától.

Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vevő vagy a Vevő által megjelölt, a szállítótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. 

Ha a Vevő elállási jogával élni kíván köteles az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát eljuttatni a ÖKOEFFEKT-hoz E-mail üzenetben az okoeffekt@gmail.com E-mail címre, vagy postai úton a 3300 Eger, Cecey Éva utca. 22. címre. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül (beérkeznie nem kell 14 napon belül). A Vevő az elállási jogát a megrendelés és a termék átvétele közti időben is gyakorolhatja.

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. §-a szerint bizonyos termékek esetén a fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát (így pl.: hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver esetében ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta, olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza, romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében, olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel, olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak).

Az elállási jog csak a fogyasztónak minősülő Vevők által gyakorolható, tehát azon személyek által, akik a szakmájuk, önálló foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységük körén kívül eljáró természetes személyek. Gazdálkodó szervezeteket (vállalkozásokat) az elállási jog a vonatkozó jogszabályok alapján nem illeti meg. 

Ha a Vevő eláll a vásárlási szándékától (a szerződéstől), az ÖKOEFFEKT haladéktalanul, de legkésőbb a Vevő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vevő az ÖKOEFFEKT által felkínált, legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott.) A visszatérítés során az ÖKOEFFEKT az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazza, kivéve, ha a Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést az ÖKOEFFEKT mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Vevő nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vevő viseli. Az ÖKOEFFEKT nem vállalja e költségek viselését. Az ÖKOEFFEKT utánvétes rendelés esetén postai úton – a Vevő megrendelésében rögzített névre és címre – küldi vissza a visszafizetendő összeget, bankkártyás fizetés esetén arra a bankszámlára utalja vissza, amelyről kifizetésre került a termék. Előre utalásos fizetés esetén pedig az ÖKOEFFEKT kizárólag csak arra a bankszámlaszámra tudja visszautalni az összeget, amely számláról a Vevő legelőször teljesített fizetést a Webáruházban.   

A Vevő köteles az ÖKOEFFEKT számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A Vevő köteles az árut normál belföldi csomagként, saját költségén visszajuttatni az alábbi címre: 3300 Eger, Cecey Éva utca 22(utánvétes, illetve portós csomagot a ÖKOEFFEKT-nak nem áll módjában átvenni). A Vevő a terméket a címkével ellátott eredeti csomagolással juttassa vissza a ÖKOEFFEKT részére, azon jelölve a visszaküldés okát, hogy ezzel is meggyorsítsa a visszavételezés folyamatát.

A visszaküldött áru nem lehet megrongált vagy használt, kivéve a termék jellegének, tulajdonságainak, működésének megállapításához szükséges használatot (mint például: felpróbálás, a termék átnézése). Az ezt meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért, kárért és költségért – tehát amennyiben a visszaküldött áru megrongált vagy olyan használat nyomait fedezni fel rajta, mely az általános elvárhatóság határán túl van – a Vevő felel. Ebben az esetben az ÖKOEFFEKT a Vevőre háríthatja a rongálásból vagy az áru használatából eredő értékcsökkenést, kárt és költséget, mely összeg a Vevőnek visszafizetendő összegből levonható.  

Amennyiben a Vevő rendelési összeghez kötött kedvezményt vesz igénybe, a termék visszaküldésénél annak értékéből a kedvezmény százalékos arányban visszavonásra kerül, tehát a kedvezménnyel csökkentett érték kerül visszatérítésre.

3.      Megrendelés

A Vevő a megrendelését a Webáruházban a megvásárolni kívánt termék kosárba helyezésével, belépés vagy regisztráció után, a fizetési mód kiválasztását követően a “megrendelés elküldése”-vel tudja leadni. A “megrendelés elküldése”-vel a Vevőnek fizetési kötelezettsége keletkezik az ÖKOEFFEKT felé.

A megrendelés során a Vevő a rendelésre vonatkozó adatokat bármikor javítani tudja, pl. a kosárban a mennyiség változtatásával, termékek hozzáadásával vagy törlésével stb. A megrendelés leadását követően haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül az ÖKOEFFEKT a Webáruház által generált automatikus E-mail üzenetben visszaigazolja a Vevőnek a szerződési jognyilatkozatának beérkezését.  A visszaigazoló email elküldésével az ÖKOEFFEKT a Vevő ajánlatát elfogadja, a szerződés létrejön. A Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg az ÖKOEFFEKT-tól a rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt. 

Előfordulhat, hogy az ÖKOEFFEKT – a megrendelés visszaigazolása ellenére – a megrendelt terméket készlethiány miatt vagy más okból csak később tudja szállítani, vagy egyáltalán nem tudja szállítani. Az egyes termékek lényeges tulajdonságait és árát a termékek terméklapjai tartalmazzák. 

A Webáruházban feltüntetett árak minden esetben magyar forintban vannak megadva és tartalmazzák az ÁFÁ-t. Az ÖKOEFFEKT az árváltoztatás jogát fenntartja, azonban ez nem érinti a már visszaigazolt megrendeléseket melyekre a visszaigazolásban rögzített ár vonatkozik.

Az ÖKOEFFEKT mindent megtesz annak érdekében, hogy a Webáruházban a mindenkori helyes adatok kerüljenek feltüntetésre. Amennyiben ennek ellenére téves adat, hibás ár kerül feltüntetésre,  például a feltűnő értékaránytalanságot mutató ár, a nyilvánvalóan téves,  a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0″ Ft-os vagy „1″ Ft-os árra, akkor az ÖKOEFFEKT nem köteles a terméket a tévesen feltüntetett áron értékesíteni. Az ÖKOEFFEKT fenntartja a jogot a tévedésen  alapuló megrendelések törlésére, azok teljesítésének megtagadására. Az ÖKOEFFEKT felajánlhatja a vevőnek a helyes és tényleges áron történő teljesítést, melynek ismeretében a vevő elállhat vásárlási szándékától.

 

4.      Szállítási információk, a szállítás díja

 

A házhozszállítás határideje készleten lévő terméknél: 5-6 munkanap; nagy kereslet esetén előfordulhat, hogy egyes termékekből hiány keletkezik, s így a megrendelt árucikkeket a ÖKOEFFEKT csak több csomagban tudja elküldeni. A csomagban mellékelt szállítólevelen, esetleg levélben közöljük a hiányzó termékekre vonatkozó szállítási információt. 

 

A házhozszállítás díja: A házhozszállítás díja, amennyiben a rendelés súlya nem haladja meg a 25 kg-ot: Házhozszállítás esetén: 1842 Ft, Csomagautomatás átvétel esetén: 965 Ft. 25 kg felett egyedi kaluláció alapján történik a díjszabás, melyről az ÖKOEFFEKT tájékoztatja a Vevőt szállítás előtt.

Az ugyanazon Vevő által egy napon, de külön megrendelésben leadott rendeléseket az ÖKOEFFEKT külön kezeli és szállítja házhoz, ezért azok tekintetében a szállítási díj külön, megrendelésenként fizetendő. Abban az esetben, ha a Vevő a ÖKOEFFEKT Vevőszolgálatánál a (06-1) 453-1-453 telefonszámon külön kéri, hogy rendeléseit egyben kezeljék, a ÖKOEFFEKT lehetőség szerint teljesíti a Vevő erre irányuló kérését.

 

 

 

5.      Fizetési információk, lehetőségek

A Webáruházban banki előre utalásos, vagy utánvétes fizetésre van lehetőség, mely lehetőségek közül a Vevő a megrendelési folyamat során választhat.

 

Fizetés előre utalással: Az előre utalásos fizetési mód technikai okok miatt csak abban az esetben választható, ha a Vevő a saját nevére szóló számlaszámról tud utalni. Kérjük, választásakor ezt vegye figyelembe! Ha a Vevő a banki előre utalásos fizetési módot választja, akkor a ÖKOEFFEKT a megrendelést visszaigazoló E-mail-ben megadja az átutaláshoz szükséges információkat. 

A Vevő ezután elutalja a visszaigazoló E-mail-ben rögzített fizetendő összeget (megrendelt termékek értéke + szállítási díj) az ÖKOEFFEKT bankszámlájára és amint ez megérkezik, a rendelés aktív státuszba kerül (erről a Vevő külön értesítést kap E-mail útján). Ezt követően az ÖKOEFFEKT eljuttatja a Vevőhöz a csomagot. Az ÖKOEFFEKT által vállalt szállítási határidő a fizetendő összegnek az ÖKOEFFEKT bankszámláján történő jóváírásától számítódik.  

Kérjük, hogy az átutalással feltétlenül várja meg a megrendelés visszaigazolását, és figyelmesen töltse ki az utalás közlemény rovatát a visszaigazoló e-mailben leírtak alapján!

 

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

 

Banki előre utalásos fizetési mód választása esetén: a tartósan fennmaradó készlethiány miatt kifogyott termékek rendelési értékét, illetve az esetlegesen visszaküldött termékek értékét a Vevő által a fizetéshez használt bankszámlára lehetőség szerint a legrövidebb időn belül jóváírjuk (az elállási jogról szóló rendelkezések figyelembe vételével). A banki előre utalással történő fizetés választása esetén a leadott rendelésekben az ÖKOEFFEKT utólag nem tud módosítani!

 

Fizetés utánvéttel: Ha a Vevő az utánvétes fizetési módot választja, akkor az ÖKOEFFEKT a csomagot utánvétes ajánlott küldeményként küldi el a Vevő által megadott címe. A Vevő a csomag átvételekor fizeti ki a fizetendő összeget (megrendelt termékek értéke + szállítási díj) a futárnak.

 

 

6.      Szavatosság, jótállás

Kellékszavatosság: A Vevő az ÖKOEFFEKT hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) szabályai szerint közvetlenül az ÖKOEFFEKT-val szemben. A Vevő a kellékszavatosság érvényesítése körében választása szerint kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az ÖKOEFFEKT számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vevő a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az ÖKOEFFEKT költségére a Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az ÖKOEFFEKT adott okot. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. Ugyanakkor a Vevő a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vevő a számla bemutatásával igazolja, hogy a terméket az ÖKOEFFEKT-tól vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

 

Termékszavatosság: A termék (ingó dolog) hibája esetén a Vevő – választása szerint – az előző pontban meghatározott kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét a Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Termékszavatossági igényét a Vevő kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania. 

A gyártó, forgalmazó (ÖKOEFFEKT) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy – a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy – a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak, forgalmazónak (ÖKOEFFEKT-nek) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

A Vevő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényt a gyártóval szemben érvényesítheti. 

Jótállás hibás teljesítés esetén: az ÖKOEFFEKT a 151/2003. (IX.22) Kormányrendelet alapján jótállásra köteles a jogszabály 1. számú mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkek vonatkozásában. A jótállásból eredő jogait a Vevő a fogyasztási cikk részére történő átadásától kezdődő 1 éves időtartamon belül gyakorolhatja. Az ÖKOEFFEKT jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállási igény a jótállási jeggyel, vagy a csomagban kapott számlával érvényesíthető. A jótállásra vonatkozó részletes információkat az adott termékre vonatkozó jótállási jegy tartalmazza. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A vásárlást követő 3 munkanapon belüli meghibásodás miatt felmerülő csereigényt az ÖKOEFFEKT a tartós fogyasztási cikk cseréjével teljesíti. 

A Vevő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Vevőt a jótállásból fakadó jogok a Kellékszavatosság és a Termékszavatosság pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik. 

A szavatossági és jótállási igények intézése: Az ÖKOEFFEKT a nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényekkel kapcsolatban a 19/2014. (IV.19.) NGM rendeletben foglaltak szerint jár el, melynek értelmében az igényről jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti a) a fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez, b) a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát, c) a szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontját, d) a hiba bejelentésének időpontját, e) a hiba leírását, f) szavatossági vagy jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá, g) a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát. 

 

Ha az ÖKOEFFEKT a szavatossági vagy jótállási kötelezettségének a Vevő által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát a jegyzőkönyvben meg kell adni. A jegyzőkönyv tájékoztatást tartalmaz arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a Vevő a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. Ha az ÖKOEFFEKT a Vevő szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon értesíti a Vevőt. A szavatossági vagy jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti panasznak. 

 

Panaszkezelés, jogorvoslat, felügyeleti szervek

Panasszal, szavatossági vagy jótállási igénnyel kapcsolatban a ÖKOEFFEKT Vevőszolgálata áll a Vevők rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:

E-mail: okoeffekt@gmail.com,
telefon: +36 20 253 1706

A Vevő a fenti elérhetőségek egyikén jelentheti be igényét, melyet a ÖKOEFFEKT a lehető legrövidebb időn belül elbírál. Amennyiben a fogyasztó jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz, mint fogyasztóvédelmi hatósághoz vagy lakóhelye, vagy a szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő Békéltető Testülethez. Az ÖKOEFFEKT-t a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

A járási hivatalok elérhetőségeit itt  találja. 

Budapesti Békéltető Testület

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Fax: 06 (1) 488 21 86

Telefon: 06 (1) 488 21 31 

 

Az egyes megyékben található békéltető testületek elérhetőségét itt megtekintheti.

Online vitarendezés

Az online vásárolt termékkel kapcsolatban felmerült panasza esetén az Európai Bizottság által létrehozott platformon keresztül kezdeményezheti vitás ügyének bírósági úton kívüli rendezését. Az online vitarendezési platformon az űrlap kitöltésével nyújthatja be panaszát. Az űrlaphoz célszerű csatolni minden dokumentumot, mely panaszát alátámasztja.

 

7.      Vegyes rendelkezések

Az akciós termékeket a ÖKOEFFEKT kizárólag interneten vagy telefonon történő megrendelés útján értékesíti, postai úton akciós terméket megrendelni nem lehet. A Webáruházban megjelenített valamennyi tartalom (termékleírás, szöveg, kép, grafika stb.) szellemi alkotásnak minősül, így szerzői jogvédelem alatt áll, a szerzői jog jogosultja a ÖKOEFFEKT. Bármely tartalom engedély nélküli másolása, sokszorosítása vagy egyéb módon történő felhasználása a szerzői jog megsértésének minősül, így az tilos.

Az ÖKOEFFEKT és a Vevő között létrejött valamennyi szerződés nyelve a magyar. 

 

Az ÖKOEFFEKT fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa. A módosított rendelkezések az azok hatályba lépését követően leadott megrendelésekre alkalmazandók.  Az ÁSZF egyes rendelkezéseinek érvénytelensége nem érinti az ÁSZF érvénytelenségi okkal nem érintett egyéb rendelkezéseinek érvényességét. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2011. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet rendelkezései irányadók. 

A szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, elektronikus úton kerül iktatásra, és a későbbiekben hozzáférhető. Az ÖKOEFFEKT és a Vevő között létrejött valamennyi szerződés nyelve a magyar.

 

8.      Impresszum

Pro Primo 2000 Bt

Levelezési cím: 3358 Erdőtelek, Szent István utca 54

Telefon: +36 20 253 1706

E-mail: okoeffekt@gmail.com

Cégjegyzékszám: 10-06-023882

Adószám: 20658306-2-10

Tárhelyszolgáltató: DotRoll Kft. (1148 Budapest, Fogarasi út 3-5., Magyarország, support@dotroll.com)